[ad_1]

KQKD Q1/2022 duy trì tăng trưởng từ mức nền cao cùng kì 2021

Luỹ kế Q1/2022, doanh thu thuần đạt 36,466 tỷ đồng (+18.2% YoY) và LNST đạt 1,445 tỷ đồng (+8% YoY). Qua đó, MWG (HM:) hoàn thành lần lượt 26% và 23% kế hoạch về doanh thu và LNST đặt ra theo ĐHCĐ. KQKD trên hoành thành 25.8% và 21.3% mức dự phóng của chúng tôi.

Chuỗi ĐMX/ĐMS (Điện Máy Xanh Supermini) kì vọng bứt phá trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi Covid

Dư địa tăng trưởng cho thị trường điện máy vẫn tích cực nhờ (1) xu hướng mua sắm phục hồi sau 2 năm dịch bệnh, (2) tiếp tục đẩy mạnh chuỗi ĐMS – dự kiến sẽ vận hành ít nhất 1,000 cửa hàng vào cuối năm 2022, (3) nâng cấp các cửa hàng TGDĐ thành ĐMX, mở trung tâm điện máy cỡ lớn nếu có cơ hội (quy mô 3,000m2).

Chiến lược tái định vị BHX, thực hiện nhiều chương trình bán hàng, khuyến mại

Theo BLĐ, nhằm thu hút khách hàng và chiến lược định vị BHX trở thành lựa chọn hàng đầu cho mặt hàng tươi sống, (1) BHX sẽ thực hiện nhiều chương trình bán hàng và khuyến mại hấp dẫn, (2) thay đổi layout cửa hàng diện rộng, thân thiện với khách hàng và nhân viên hơn. Trong ngắn hạn, chúng tôi đánh giá chiến lược này sẽ ảnh hưởng tới biên lợi nhuận và kế hoạch hoà vốn của BHX, song đây là việc làm cần thiết trước khi mở rộng BHX trên toàn quốc năm 2023.

Khuyến nghị: NẮM GIỮ – Giá mục tiêu: 169,500 VNĐ/cp

Chúng tôi giữ mức dự phóng KQKD cho 2 năm 2022-2023; năm 2022, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của MWG đạt 141,026 và LNST đạt 6,800 tỷ đồng (+39% YoY). Năm 2023, mức doanh thu thuần đạt 151,171 (+7% YoY) và LNST ở mức 7,550 tỷ đồng (+11% YoY). Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu MWG, giá mục tiêu 169,500 VNĐ/cp, cao hơn 13.4% giá đóng cửa ngày 05/05/2022.

Giá mục tiêu

KQKD Q1/2022 duy trì tăng trưởng từ mức nền cao cùng kì 2021

Luỹ kế Q1/2022, doanh thu thuần đạt 36,466 tỷ đồng (+18.2% YoY) và LNST đạt 1,445 tỷ đồng (+8% YoY). Qua đó, MWG hoàn thành lần lượt 26% và 23% kế hoạch về doanh thu và LNST đặt ra theo ĐHCĐ. KQKD trên hoành thành 25.8% và 21.3% mức dự phóng của chúng tôi.

Trong Q1/2022, MWG tiếp tục lập kỉ lục mới về DTT theo quý. Trước đó, Q4/2021 là mức kỉ lục về DTT và LNST của MWG. Cụ thể, doanh thu thuần Q1/2022 cao hơn 1% QoQ trong khi đó LNST cũng là mức cao thứ 2 trong lịch sử (thấp hơn 7% so với mức cao nhất trong Q4/2021 – 1,563 tỷ đồng). Theo chúng tôi, KQKD mặc dù tăng trưởng không mạnh mẽ song duy trì tích cực khi so sánh với mức nền cao cùng kì 2021 và với Q4/2021 – quý cao kỉ lục về DTT & LNST.

Q1/2022, BLNG đạt 22.3% thấp hơn 0.5 điểm % so với cùng kì 2021 ở mức 22.8%. Chúng tôi cho rằng BLNG giảm nhẹ tiếp tục đến từ nguyên nhân chính (1) tỉ trọng doanh thu của BHX (chuỗi có biên gộp cao) giảm so với cùng kì – giảm từ 19% xuống mức 16.5% và (2) với chiến lược mới từ BLĐ, chuỗi BHX cũng sẽ bị ảnh hưởng về biên lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng.

Biểu đồ 1 - 2
Bảng 1

TGDĐ/ĐMX (bao gồm cả Topzone) ghi nhận tăng trưởng +21% YoY

Tính trong Q1/2022, hai chuỗi TGDĐ/ĐMX đóng góp 30,000 tỷ đồng doanh thu, tương đương mức tăng trưởng 21% YoY. Nếu loại bỏ doanh thu đóng góp từ chuỗi cửa hàng Topzone (470 tỷ đồng), doanh số từ TGDĐ/ĐMX đạt 29,530 tỷ đồng (+18.7% YoY).

Doanh số của hai chuỗi trên tiếp tục thể hiện tốt nhờ các yếu tố như (1) chiến lược mở rộng DMS (Điện Máy Xanh supermini) mạnh mẽ, hiện tại có 874 điểm bán và đóng góp 2,700 tỷ đồng – x2 mức đóng góp so với cùng kì 2021, (2) vận hành thêm chuỗi Topzone kịp thời và nhanh chóng nhân rộng – 28 cửa hàng AAR và 1 cửa hàng APR và (3) kênh bán hàng online đóng góp doanh thu ấn tượng với 5,700 tỷ đồng – +150% YoY và tỉ trọng 19% trên tổng doanh thu.

Xem thêm tại đây

[ad_2]