[ad_1]

1Q2022, LNTT đạt 5,822 tỷ VND (HM:), tăng 58.3% QoQ

1Q2022, CTG (HM:) có thu nhập lãi thuần đạt 10,146 tỷ VND (-2.4% QoQ, -4.7% YoY); LNTT 1Q2022 cải thiện tốt so với quý trước, đạt 5,822 tỷ VND (+58.3% QoQ, -27.8% YoY). Tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh trong 1Q2022, đạt 9.1% YTD.

Tỷ lệ nợ xấu đạt 1.25%, giảm 1bps QoQ tuy nhiên nợ nhóm 2 và nhóm 5 tăng mạnh

Tỷ lệ nợ xấu không có nhiều thay đổi, đạt 1.25%, giảm 1bps QoQ, tuy nhiên nợ nhóm 5 tăng mạnh từ 0.46% lên 0.58%. Trong kì, CTG tiếp tục đẩy mạnh trích lập dự phòng 4,426.7 tỷ VND (+1.1% QoQ, +227.9% YoY); tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 197.3%, cao thứ 4 hệ thống ngân hàng.

Kế hoạch LNTT 2022 tăng 15% YoY

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, CTG đặt kế hoạch LNTT tăng 15.0% YoY; Tổng tài sản tăng 5-10% YoY; Tăng trưởng tín dụng đạt 10-12% tùy vào hạn mức từ NHNN cấp; Tăng trưởng huy động 8-10%; Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1.8%; Trích lập dự phòng dự kiến 12-15 nghìn tỷ VND.

Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11.8488%

Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 569,423,778 cổ phiếu tương đương 11.8488% số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành.

Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 38,400 VND/cp

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2022 là 38,400 VND/cp, cao hơn 60.7% so với giá tại ngày 13/05/2022.

Giá mục tiêu

1Q2022, LNTT đạt 5,822 tỷ VND, tăng 58.3% QoQ

1Q2022, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 10,146 tỷ VND (-2.4% QoQ, -4.7% YoY); thu nhập ngoài lãi đạt 3,924 tỷ VND (+12.4% QoQ, +72.1% YoY) giúp TOI đạt 14,070 tỷ VND (+1.3% QoQ, +8.9% YoY). Chi phí trích lập dự phòng duy trì mức tương tự quý trước, đạt 4,427 tỷ VND (+1.1% QoQ, +227.9% YoY) khiến LNTT 1Q2022 cải thiện tốt so với quý trước, đạt 5,822 tỷ VND (+58.3% QoQ, -27.8% YoY). Tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh trong 1Q2022, đạt 9.1% YTD.

NIM 1Q2022 giảm 39 bps QoQ, áp lực giảm NIM vẫn sẽ gia tăng trong thời gian tới

Lãi suất đầu ra bình quân 1Q2022 đạt 5.72%, giảm 37bps QoQ do tín dụng tăng trưởng nhanh trong 1Q2022 và các khoản vay mới chưa đến kì nhận lãi. Trong khi đó chi phí đầu vào bình quân đi ngang (+1bps QoQ) khiến NIM 1Q2022 đạt 2.62%, giảm 39bps QoQ. Theo quan điểm của KBSV, áp lực giảm NIM vẫn sẽ ở mức cao trong các quý tới trước áp lực chung về thanh khoản và lạm phát của toàn hệ thống. Các yếu tố có thể kì vọng để hỗ trợ NIM bao gồm: (1) tăng tỷ trọng nhóm khách hàng SME và Bán lẻ có mức lãi suất cao hơn; (2) Cải thiện CASA.

Xem thêm tại đây

[ad_2]