4Q2021, LNTT đạt 3,678 tỷ VND (HM:), giảm 45.2% YoY

4Q2021, CTG (HM:) có thu nhập lãi thuần đạt 10,396 tỷ VND (+5.3% QoQ, +1.1% YoY; TOI đạt 13,887 tỷ VND (+13.3% QoQ, +5.9% YoY). Chi phí dự phòng giảm mạnh so với 2 quý trước, đạt 4,377 tỷ VND (-21.1% QoQ) khiến LNTT 4Q2021, đạt 3,678 tỷ VND (+20.2% QoQ, -45.2% YoY).

Tỷ lệ nợ xấu đạt 1.26%, giảm 40bps QoQ nhờ nợ nhóm 4 giảm mạnh

Chất lượng tài sản được cải thiện trong 4Q2021 với tỷ lệ nợ xấu đạt 1.26%, giảm 40bps QoQ với nợ nhóm 4 giảm mạnh mẽ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 180.4%, cao thứ 5 hệ thống ngân hàng. Tính đến hết tháng 12/2021, phần nợ được tái cơ cấu khoảng 10.3 nghìn tỷ VND so với 7.8 nghìn tỷ VND vào 3Q2021.

CTG và Manulife công bố thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm

Ngày 24/1/2022, CTG và Manulife công bố thỏa thuận hợp tác độc quyền kéo dài 16 năm với upfront fee khoảng 30 triệu USD, dự kiến chi trả trong 6 năm. Dự kiến CTG có thể bắt đầu ghi nhận khoảng 5 triệu USD upfront fee trong 1Q202

Áp dụng chính sách miễn phí giao dịch VietinBank Ipay

Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng số VietinBank iPay được miễn phí hoàn toàn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống và một số phí liên quan. Chính sách mới sẽ giảm lãi phí dịch vụ tuy nhiên sẽ thúc đẩy tăng trưởng CASA, tăng khả năng cạnh tranh của CTG trong thời gian tới.

Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 43,100 VND/cp

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2022 là 43,100 VND/cp, cao hơn 34.9% so với giá tại ngày 15/03/2022.

Giá mục tiêu

4Q2021, LNTT đạt 3,678 tỷ VND, giảm 45.2% YoY

4Q2021, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 10,396 tỷ VND (+5.3% QoQ, +1.1% YoY), thu nhập ngoài lãi đạt 3,491 tỷ VND (+46.5% QoQ, +23.7% YoY); TOI đạt 13,887 tỷ VND (+13.3% QoQ, +5.9% YoY). Chi phí dự phòng giảm mạnh so với 2 quý trước, đạt 4,377 tỷ VND (-21.1% QoQ) khiến LNTT 4Q2021 được cải thiện so với 2 quý trước, đạt 3,678 tỷ VND (+20.2% QoQ, -45.2% YoY). Tăng trưởng tín dụng đạt 11.1% YTD và 4.5% QoQ.

NIM 4Q2021 giảm 10 bps QoQ, áp lực giảm NIM nhiều khả năng sẽ gia tăng trong thời gian tới

Lãi suất đầu ra bình quân 4Q2021 đạt 6.09%, giảm 15bps QoQ trong khi chi phí vốn đầu vào đạt 3.26%, giảm 6bps QoQ do tăng phần vốn từ nợ chính phủ và NHNN khiến NIM 4Q2021 đạt 3.01% (-10bps QoQ, +26bps YoY). Theo quan điểm của KBSV, áp lực giảm NIM sẽ gia tăng trong năm 2022 trước áp lực chung về thanh khoản và lạm phát của toàn hệ thống. Các yếu tố có thể kì vọng để hỗ trợ NIM bao gồm: (1) tăng tỷ trọng nhóm khách hàng SME và Bán lẻ có mức lãi suất cao hơn; (2) Cải thiện CASA.

Xem thêm tại đây